ภาพบรรยากาศการซ้อมหนีไฟประจำปี 2563

 อาคารธนภูมิ  โดยบริษัทเวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด

ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ของอาคารธนภูมิร่วมกับผู้เช่า

ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา