บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย คุณนภสร สุนทรวิภาต

ผู้จัดการแผนกอาคารและการตลาด พร้อมคณะ เป็นตัวแทนมอบ

กระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้เช่าใหม่

แด่ คุณจิรัตติกาล สุริยะ ตำแหน่งกรรมการบริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด

เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ที่อาคารธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

%d bloggers like this: