บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย คุณนภสร สุนทรวิภาต

ผู้จัดการแผนกอาคารและการตลาด พร้อมคณะ เป็นตัวแทนมอบ

กระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้เช่าใหม่

แด่ คุณคิว วาน คิม ตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัท เกรเชียส ไอแอนด์ดี จำกัด

ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาส

เปิดสำนักงานใหม่ที่อาคารธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

%d bloggers like this: