สวนดาดฟ้า

พื้นที่สีเขียวภายในอาคารบนดาดฟ้าอาคารจอดรถ ชั้น 12 เพื่อการพักผ่อน ออกกำลังกาย และกิจกรรมสันทนาการหลากหลายรูปแบบ

 

 

https://www.thanapoom.com