_MG_4530
_MG_4502-min
_MG_4509-min
_MG_4533-min
_MG_4537-min
_MG_4538-min
_MG_4536-min

สวนดาดฟ้า

พื้นที่สีเขียวภายในอาคารบนดาดฟ้าอาคารจอดรถ ชั้น 12 เพื่อการพักผ่อน ออกกำลังกาย และกิจกรรมสันทนาการหลากหลายรูปแบบ

 

 

https://www.thanapoom.com