ห้องสัมมนา

ให้บริการเช่าห้องสัมมนาเพื่อการจัดประชุม และสัมมนา พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่

 • เครื่องฉายภาพแอลซีดี
 • เครื่องเล่นแผ่นซีดี, ดีวีดี
 • อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi)
 • การจัดห้อง(คลาสรูม,เธียเตอร์,รูปตัวโอ
  หรือ ตัวยู และรูปแบบอื่น ๆ )
 • จอภาพไฟฟ้า
 • ไมโครโฟนไร้สาย
 • ป้ายชื่องานดิจิตอล
 • กระดานฟลิปชาร์ท และไวท์บอร์ด
 • น้ำดื่ม
 • บริการอาหารว่าง (บริการเสริม)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ marketing2@westernproperty.co.th หรือ 0-2207-0789-94 ต่อ 120

 

 

https://www.thanapoom.com