Map

แผนที่กูเกิล
แผนที่
เส้นทางเดินเท้า

การเดินทาง

รถประจำทาง

สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99
ปอ.11, ปอ.60, ปอ.72, ปอ.93, ปอ.113

รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 2

รถไฟฟ้าบีทีเอส

สถานีนานา

เรือโดยสาร (คลองแสนแสบ)

ท่าเรือนานาเหนือ

แอร์พอร์ต เรล ลิงค์

สถานีมักกะสัน

จุดขึ้น-ลง ทางด่วน

ด่านเพชรบุรี (ทางด่วนขั้นที่ 1)
ด่านอโศก 2 (ทางด่วนขั้นที่ 2)