สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบไฟฟ้าสำรอง

บริการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินสำหรับพื้นที่พิเศษ เช่น ห้องเซิร์ฟเวอร์

 

ห้องน้ำ

ห้องน้ำบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร พร้อมมาตรฐานความสะอาดระดับมืออาชีพ

ห้องแพนทรี

พื้นที่อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดของผู้เช่าภายในอาคาร ตั้งแต่ชั้น 3-32

ที่จอดรถ

บริการพื้นที่จอดรถยนต์ได้สูงถึง 850 คัน และรถจักรยานยนต์ 160 คัน พร้อมระบบ Under Vehicle Inspection เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยรถยนต์ทุกคันภายในอาคารจอดรถ

 

อื่น ๆ

MAIL BOX, INTERNAL TELEPHONE LINE

ร้านค้า ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

ธนาคาร

ร้านค้า

บริการอิเล็กทรอนิกส์

O.T. Air Con.

 

ใบขออนุญาตใช้ลิฟต์ Dumbwaiter

ใบขออนุญาตใช้ลิฟต์

ใบแจ้งเรื่อง

 

ใบแจ้งเรื่องจอดรถยนต์

แบบฟอร์มแจ้งขอบริการไอเย็นล่วงเวลา