รายละเอียดอาคาร

ลิฟต์

ขนาดโดยรวม ประมาณ 40,000 ตร.ม.
จำนวนชั้น 32 ชั้น
สำนักงาน Low Zone ชั้น 3-19,
High Zone ชั้น 20-32
ร้านค้า ชั้น 1-2
ขนาดพื้นที่/ชั้น ประมาณ 900-1,300 ตร.ม.
วัสดุปูพื้น คอนกรีต
ความสูงพื้น 2.50 ตร.ม.
การรับน้ำหนัก พื้นที่สำนักงาน = 250 กก./ตร.ม.
ที่จอดรถ ประมาณ 850 คัน
ห้องซักล้าง ห้องซักล้าง 1 ห้อง/ชั้น
ระบบปรับอากาศ
 • ระบบปรับอากาศด้วยน้ำเย็นแบบรวมศูนย์
 • หอทำความเย็น ขนาด 175 ตัน จำนวน 2 ชุด
  ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
 • การเติมอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่สำนักงาน
  ผ่านเครื่องส่งลมแต่ละชั้น
ระบบรักษาความปลอดภัย มีการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง จากกล้องวงจรปิด
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
การป้องกันอัคคีภัย
 • เครื่องตรวจจับควันและเครื่องตรวจจับความร้อน
 • สายฉีดน้ำดับเพลิง 2 สาย ต่อชั้น
 • ระบบหัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งทั่วอาคาร
 • บันไดหนีไฟ 2 จุด พร้อมระบบพัดลมอัดากาศ
กำลังไฟ กำลังจ่าย ไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส 4 วัตต์
วัตต์/กราวด์และตู้โหลดเซ็นเตอร์
ระบบสื่อสาร โทรศัพท์พื้นที่ฐานในช่องสื่อสาร
(โดยผู้ให้บริการทรูและทีโอที)
*ตู้ใยแก้วนำแสง

ประเภท

 • ลิฟท์โดยสาร
 • ลิฟท์ขนของ
 • ลิฟท์ขนของเล็ก
 • ลิฟท์อาคารจอดรถ

โซน

 • Low: L1 – L6
 • High: L7 – L12
 • All floors : L13 – L14
 • Ground - Basement
 • C/P 1-11 : L15

จำนวน

 • 6
 • 6
 • 2
 • 2
 • 1

น้ำหนัก

 • 1,350 กก.
 • 1,350 กก.
 • 1,600 กก.
 • 300 กก.
 • 630 กก.

ลิฟท์โดยสาร

 • โซน 1 : Low: L1 – L6
 • โซน 2 : High: L7 – L12
 • จำนวน : 6
 • น้ำหนัก : 1,350 กก.

ลิฟท์ขนของ

All floors : L13 – L14
 • โซน : All floors : L13 – L14
 • จำนวน : 2
 • น้ำหนัก : 1,600 กก.

ลิฟท์ขนของเล็ก

 • โซน : Ground - Basement
 • จำนวน : 2
 • น้ำหนัก : 300 กก.

ลิฟท์อาคารจอดรถ

 • โซน : C/P 1-11 : L15
 • จำนวน : 1
 • น้ำหนัก : 630 กก.