คณะผู้บริหาร

อาคารธนภูมิ บริหารงานโดย บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประธานเวสเทอร์น กรุ๊ป

คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย

กรรมการผู้จัดการ

คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย

กรรมการบริหาร

คุณนันทา รุ่งนพคุณศรี

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 จากจุดเริ่มต้นธุรกิจ ก่อสร้างอาคารเพื่ออุตสาหกรรมให้เช่า จนก้าวสู่ธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพท์ และบริหารจัดการอาคาร สำนักงาน มาจนถึงปัจจุบันด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี บริษัทในเครือ


  • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในครัวเรือน ภายใต้แบรนด์ SHARP

  • บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด ผู้ผลิตสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน ครัวเรือน ภายใต้แบรนด์ SHARP

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำด้านการบริหาร จัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เหนือความคาดหมาย และพัฒนาโครงการในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์อย่างมีคุณภาพ และอย่างยั่งยืน