นโยบายความปลอดภัย

            สิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นสิ่งแรก และให้ความสำคัญสูงสุด คือ
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของท่านผู้เช่า เราจึงมุ่นมั่นใน
การดูแลรักษา และเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เช่า
ภายในอาคารในด้านต่าง ๆ คือ

Fire Alarm and Fire Protection System 

02_05
 - 2 fire hoses reels per floor and fire extinguisher chemical tank
- 2 fire escape stairs equipped with pressurized fans
- Heat Detector
- Smoke Detector
- Sprinkler System
- ระบบสัญญาณเตือนเมื่อประตูหนีไฟปิดไม่สนิท
- ระบบรักษาความปลอดภัย
02_03
02_03
ระบบรักษาความปลอดภัย

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่ส่วนกลางอาคารทุกชั้นพร้อมการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลภายในอาคารตลอด 24 ชั่วโมง

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

02_10
สแกนภาพใต้ท้องรถยนต์

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จอดรถสามารถแสดงภาพใต้ท้องรถ
บนจอด้วยความละเอียดสูง

02_12
ระบบป้องกันฟ้าผ่า

ระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยใช้หลักการ
กรงฟาราเดย์ (Faraday Cage) ซึ่งออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์