อาคารธนภูมิขอขอบพระคุณผู้เช่าทุกท่านที่ร่วมบริจาค

ฝาพลาสติกจำนวน 29,603 ฝา

สามารถจัดทำกระถางรักษ์โลกได้ 33 ใบ

ทั้งนี้ทางอาคารฯ ได้ส่งมอบให้แก่

โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

Write a comment:
*

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: